Várjuk e-mailes megrendeléseiket a hajcica@gmail.com címre,vagy
VIBER üzenetüket
AZ OLDALT, KÉRJÜK TÜZETESEN NÉZZE ÁT ÉS ENNEK MEGFELELÔEN E-MAILBEN VAGY VIBEREN RENDELJEN!!!
A +353-874-644-955 TELEFONSZÁMOT HA NEM TUDJUK FELVENNI,AKKOR E-MAILBEN VAGY VIBEREN RENDELJEN!
Profiljaink közé tartozik táncos lányok, chippendale fiúk, modellek, zenészek és énekesek közvet ítése országszerte, mellette legénybúcsú és lánybúcsú szervezése, helyszínek bérbeadásával és limuzin bérléssel is.
A hostess és modell feladatok mellett a bôvebb palettán szerepel még a filmes világhoz közel
álló "video"- kategória, ami széles körben tárul az érdeklôdô felé. Itt értendô a TV-ben való
szereplés (statiszta), továbbá az internethez kapcsolódó apró reklámfilmek, marketing anyagok
illetve termékbemutatások kisebb videó bejátszásai is,ahova folyamatosan keresünk új arcokat.

Igény szerint rendelkezünk személyi asszisztensi feladatokat ellátó hölgyekkel, urakkal és több
nyelven beszélô hostess és tolmács hölgyekkel is, akik állnak az önök rendelkezésére.
Mi nem csak kizárólag országon belül nyújtunk munkalehetôséget, hanem a környezô
országokban is, lehetôség szerint.

------------------------------------------------------------FONTOS-----------------------------------------------------------

Jelentkezni az oldalon található REGISZTRÁCIÓS lap kitöltésével+fénykép küldésével lehet.
Ezt olvasd el mielôtt nekilátsz a regisztrációnak!!!

A regisztrációs lap kitöltésével és az általad csatold jelentkezési fotóval cégünk regisztrált tagja lettél. A regisztrációval egyidejüleg hozzájárulsz ahhoz is, hogy fényképed felkerüljön honlapunkra! Amennyiben bárki észleli azt, hogy jogtalanul van fent fényképe honlapunkon azonnal jelezze felénk telefonon, vagy e-mailben!
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÁLLÁSFOGLALÁS :
A Hajcica Agency Produkciós Iroda. mint jelen honlap üzemeltetôi (továbbiakban: Üzemeltetô) tiszteletben tartják a jelenleg elfogadott adatvédelmi szabályokat, és szokásokat a regisztráltak és látogatók (továbbiakban: Felhasználók) érdekeinek védelme okán. Jelen szabályok kialakításakor, illetve a honlap müködési feltételeinek meghatározása során különös tekintettel voltak az alábbi törvényekre és ajánlásokra: 1992. évi LXIII. trv. a személyes adatok védelmérôl és a közérdekü adatok nyilvánosságáról.
1998. évi VI. trv az egyének védelmérôl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérôl.
2001. CVIII. trv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl.

Online Privacy Alliance (OPA)

Üzemeltetô a tudomására jutott, felhasználó által közölt, személyes adatokat nem adja ki harmadik fél részére mindaddig, ameddig erre törvény, vagy jogszabály nem kötelezi. A kitöltött kérdôívekrôl, adatlapokról kizárólag csak összesített elemzéseket tesz közzé, vagy összesített formában adja át azokat harmadik fél részére, amelyek nem tartalmazzák a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat. Harmadik fél részére ellenszolgáltatás fejében sem adja tovább a regisztrációnál megadott személyes adatokat, illetve az így létrejövô címlistát, tehát nem járul hozzá a címlistákkal, adatokkal történô kereskedéshez.Üzemeltetô nem vállal felelôsséget semmiféle kárért és nem tehetô felelôssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbôl, jövedelem elmaradásából vagy a használat kiesésbôl származó olyan károkért, amelyek az üzemeltetô weboldalain található információból adódnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzôdéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Üzemeltetô nem vállal felelôsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elôzetes értesítés nélküli - szüneteltetésébôl, illetve a teljes leállításából, az oldal tartalmának törlésébôl eredô károkért, továbbá nem vállal felelôsséget a változtatásokból eredô károkért sem. Kéretlen reklámleveleket nem küld a felhasználók számára. Hírlevele tartalmazhat reklámokat, azonban a hírlevelet is mindössze az elôre meghirdetett, jelen honlapon, illetve állásfoglalásban is közzétett idôszakonként küldi el a regisztrált felhasználók számára (email vagy belsô levelezô).Jelenleg maximum hetente. Üzemeltetô fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú, és elôzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, ezért a Felhasználók kötelessége, hogy folyamatosan tájékozódjanak aktualitásáról.

Hajcica Produkciós Iroda